Słupsk - informacje


89.780
mieszkańców Słupska
42.261
mężczyzn
47.519
kobiet

12.174
w wieku przedprodukcyjnym

53.734
w wieku produkcyjnym

23.872
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

315
zawarto małżeństw

701
urodzeń

1.191
zgonów

-490
przyrost naturalny
miasto Słupsk
dochody

678.521.344
wydatki

691.231.552
struktura wydatków Słupska

268.752
0,039%
Leśnictwo

89.207
0,013%
Rolnictwo i łowiectwo

66.962.124
9,687%
Transport i łączność

30.375.694
4,394%
Administracja publiczna

250.494
0,036%
Turystyka

51.244.324
7,413%
Gospodarka mieszkaniowa

5.671.822
0,821%
Działalność usługowa

497.101
0,072%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

166.547
0,024%
Obrona narodowa

19.607.686
2,837%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

262.649
0,038%
Wymiar sprawiedliwości

6.856.766
0,992%
Obsługa długu publicznego

14.125
0,002%
Różne rozliczenia

209.776.768
30,348%
Oświata i wychowanie

3.958.437
0,573%
Ochrona zdrowia

34.588.460
5,004%
Pomoc społeczna

16.640.044
2,407%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15.635.198
2,262%
Edukacyjna opieka wychowawcza

57.248.196
8,282%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26.554.342
3,842%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.715.902
1,984%
Kultura fizyczna i sport

130.836.944
18,928%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 07:24
REKLAMA
pogoda Słupsk
1.9°C
wschód słońca: 07:42
zachód słońca: 16:28
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Słupsku

kiedy
2023-02-04 19:30
miejsce
Antrakt Kawiarnia Artystyczna,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-09 20:00
miejsce
Słupski Inkubator Technologiczny -...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-10 19:00
miejsce
Polska Filharmonia "Sinfonia...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-11 19:30
miejsce
Antrakt Kawiarnia Artystyczna,...
wstęp biletowany