30 kwiecień 2021

Od 4 maja rusza nowa odsłona Tarczy Antykryzysowej

Możliwość zwolnienia z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku przedsiębiorców z kilkudziesięciu branż - zakłada najnowsza odsłona „Tarczy antykryzysowej”. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie można składać od 4 maja.
REKLAMA
Dzięki nowej odsłonie „Tarczy Antykryzysowej” przedsiębiorcy ze wskazanych w rozporządzeniu branż uzyskają zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień lub sam kwiecień 2021 r. Wnioski  o nazwie RDZ-B7 będą mogli składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) od 4 maja do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Wnioski złożone do 30 kwietnia 2021 r., ZUS rozpatrzy na podstawie przepisów „Tarczy Antykryzysowej” 8.0.

Na podstawie nowych przepisów, czyli od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o również o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek: albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., albo za styczeń 2021 r., albo za luty 2021 r.

Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot.

Będzie też możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego.

Z Tarczy 9.0 będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania  w Polsce COVID-19, a należą do 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów działalności. Są wśród nich przedsiębiorcy, którzy prowadzą salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane, a także handel detaliczny w galeriach handlowych.

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku, a na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo  z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z września 2020 r. Nowością jest możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

Przedsiębiorcy z określonych branż na podstawie nowej odsłony „Tarczy Antykryzysowej” będą mogli dostać świadczenie postojowe od jednego, maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba przysługujących świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.). Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

To tej pory w ramach wszystkich odsłon Tarczy Antykryzysowej lubuskie oddziały ZUS udzieliły wsparcia w łącznej kwocie blisko 505 mln zł.

Nowa stawka składki wypadkowej i wyższe odszkodowania z ZUS

Część przedsiębiorców w maju zapłaci składkę wypadkową w innej wysokości niż dotychczas. Zmieniły się też kwoty odszkodowań za wypadki przy pracy – od kwietnia są wyższe.

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe aktualizuje się 1 kwietnia każdego roku. Dlatego w maju, płacąc składki za kwiecień, niektórzy przedsiębiorcy zapłacą ją  w zmienionej wysokości.

Przedsiębiorcy więksi niż mikro powinni sprawdzić nową wysokość składki, która w ich przypadku zależy od tzw. ryzyka wypadkowości i wynosi od 0,67% do 3,33%. Składka jest tym wyższa, im dana branża jest bardziej zagrożona wypadkami przy pracy. Do prawie 155 tys. płatników w całym kraju miesiąc temu dotarł list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją o nowej wysokości składki.

Zawiadomienia otrzymali przedsiębiorcy, którzy wcześniej przekazali dane potrzebne do wyliczenia nowej składki. Ci, którzy tego nie zrobili mogą sprawdzić stopę procentową składki dla swojej branży w poradniku ZUS, który znajduje się na stronie www.zus.pl.

Zmiana składki nie objęła w tym roku najmniejszych firm, które zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego do 9 osób i podmiotów, które nie mają wpisu do rejestru REGON. Dla nich składka wypadkowa wynosi 1,67%.

Od 1 kwietnia wzrosły kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje teraz 1033 zł brutto, a więc o 49 zł więcej niż poprzednio. Jeżeli wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczony zmarł, to odszkodowanie przysługuje także członkom jego rodziny.

W 2020 roku ZUS w całym kraju wypłacił 46,7 tys. jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę 292 mln zł.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Słupsku

kiedy
2021-07-09 19:00
miejsce
Polska Filharmonia "Sinfonia...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-25 19:00
miejsce
Polska Filharmonia "Sinfonia...
wstęp biletowany